Đang trực tuyến: 2
  Số lượt truy cập: 38894 
Tin tức
Vai trò của người bệnh
Gửi ngày: 2012-05-10 11:23:00

 Người bệnh là chủ thể của việc điều trị bệnh vì thế họ là yếu tố quyết định cho thành bại của việc này.

Người bệnh có bệnh nhưng không chịu đi phát hiện bệnh, không chịu đến cơ sở y tế hoặc không chịu đến thầy thuốc để chẩn đoán ra bệnh, có bệnh không chịu chữa hoặc chữa không đúng theo hướng dẫn của thầy thuốc v.v... thì dù có thầy thuốc giỏi, cơ sở y tế được trang bị tốt, có đầy đủ thuốc phát không cho mọi người bệnh v.v... việc chữa bệnh cũng không thể có kết quả. .
Người bệnh phải là người tích cực nhất, chủ động nhất cộng tác với thầy thuốc, tham gia cùng thầy thuốc vào việc chữa bệnh. Những yếu tố để người bệnh coi thường bệnh tật, không tuân thủ việc điều trị, chữa bệnh không đủ thời gian, dùng thuốc không đúng v.v... thường được biết là:
 • Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, luôn phải lo việc kiếm sống. Không chữa bệnh đối với họ có thể chưa sao nhưng không bươn chải không kiếm ra tiền thì ảnh hưởng ngay đến sự tồn tại của bản thân họ và gia đình họ.
 • Sự hiểu biết về bệnh lao không đầy đủ.
 • Yếu tố tâm lý , xã hội vv...
Tuy nhiên từ lâu nay việc đánh giá đầy đủ vai trò của người bệnh, sự tham gia, cộng tác của họ trong việc chữa bệnh không được đánh giá đầy đủ.
Ở các nước công nghiệp hóa tỷ lệ người bệnh không cộng tác không tham gia vào việc chữa bệnh lên tới 20%, ngay cả ở những nơi kiểm soát được việc chữa lao rất tốt.
Ở các nước đang phát triển, dùng các công thức chữa lao cũ, điều trị dài ngày, số bệnh nhân theo đúng được chỉ dẫn điều trị không cao, dẫn tới trên 50% bệnh nhân lao thất bại trong điều trị.
Đối với cộng đồng và trong những bình diện rộng lớn hơn việc không cộng tác, không tham gia của người bệnh với người thầy thuốc trong công tác chữa bệnh đóng vai trò rất lớn trong việc điều trị lao thất bại, và là nguyên nhân quan trọng của việc tái phát bệnh lao.
Do vậy yếu tố quan trọng bậc nhất của việc điều trị lao là thúc đẩy, cải thiện được sự hợp tác, sự tham gia của người bệnh vào quá trình chữa bệnh.
Người thầy thuốc không thể một mình chịu trách nhiệm về kết quả điều trị, không thể một mình đảm bảo được việc chữa khỏi bệnh. Lao là một bệnh xã hội, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân: vai trò của người thầy thuốc, của Tổ chức y tế cơ sở, của chuyên ngành lao, của chính quyền địa phương.v.v... nhưng quan trọng nhất là sự "tham gia", sự cộng tác một cách chủ động, tự giác, có ý thức và đầy đủ của người bệnh vào quá trình chữa bệnh.
Các bài viết cùng loại:
 • Chăm sóc người bệnh lao phổi ho ra máu (2012-05-10 11:23:00)
 • Mục đích điều trị lao (2012-05-10 11:23:00)
 • Thời gian điều trị lao (2012-05-10 11:23:00)
 • Vai trò của thầy thuốc (2012-05-10 11:23:00)
 • Hai giai đoạn điều trị lao (2012-05-10 11:23:00)
 • Theo dõi đánh giá hiệu quả điều trị (2012-05-10 11:23:00)
 • Tầm quan trọng của điều trị đủ thời gian (2012-05-10 11:23:00)
 • Độc tính và các phản ứng phụ của thuốc (2012-05-10 11:23:00)
 • Thuốc điều trị lao (2012-05-10 11:23:00)
 • Một số sai lầm trong điều trị (2012-05-10 11:23:00)
 • Đường dây nóng viettechsoft Đường dây nóng
  0333825101
  FAX viettechsoft FAX
  0333622696