Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Danh sách tin tức

03-12-2017 - 16:59
.
03-12-2017 - 16:56
@
03-12-2017 - 16:55
@
03-12-2017 - 16:53
@
03-12-2017 - 16:49
@
03-12-2017 - 16:47
@
03-12-2017 - 16:43
@

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com