Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Phòng Tài chính kế toán

03-12-2017 - 12:46
@
31-08-2015 - 22:34
Phòng Tài chính kế toán

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com