Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Quy trình bệnh viện

16-07-2016 - 16:12
Kỹ thuật Hồi sức cấp cứu - Chống độc
16-07-2016 - 16:10
Kỹ thuật Hóa sinh
16-07-2016 - 16:07
Kỹ thuật Giải phẫu bệnh - Tế bào học
16-07-2016 - 16:03
Quy trình kỹ thuật CĐHA và Điện Quang can thiệp Radiologyl
16-07-2016 - 15:52
QĐ ban hành HD xây dựng QT thực hành chuẩn trong QLCL Xét nghiệm
16-07-2016 - 11:01
Hướng dẫn tiêm an toàn

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com