Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Khoa KSNK

Các khoa phòng

11-01-2016 - 11:13| Lượt xem: 502
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

 Khoa Chống nhiễm khuẩn

a) Khoa Chống nhiễm khuẩn: Thành lập năm 1998

Cùng với quá trình phát triển của Bệnh viện và đòi hỏi của chuyên môn đặt ra và quy định của Bộ Y tế về kiểm soát, chống nhiễm khuẩn trong Bệnh viện. Năm 1998 khoa Chống nhiễm khuẩn được thành lập từ tổ Giặt là thuộc Phòng Hành chính tổ chức tách ra cho đến nay.

b) Tổ chức, cán bộ và nhân viên

 * Về tổ chức Khoa Chống nhiễm khuẩn:

Khi mới thành lập năm 1998 Khoa được Bệnh viện giao 08 biên chế, trong đó có 01 Y sỹ, CNKT 01, và 08 Y công, hộ lý. Qua qua trình phát triển đến nay Khoa được Bệnh viện giao 15 biên chế, trong đó: Cử nhân điều dưỡng 02 người, Cử nhân môi trường 01 người, điều dưỡng Trung học 02 người, KTV dược 01 người và 09 Y công, hộ lý. Khoa được thành lập các tổ: Tổ Giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; Tổ xử lý y, dụng cụ; Tổ xử lý đồ vải, Bộ phận xử lý chất thải y tế.

Những năm đầu thành lập, khoa có nhiệm vụ: Xử lý đồ vải y tế ; Xử lý chất thải y tế; Vệ sinh ngoại cảnh, chăm sóc vườn hoa cây cảnh; Đến năm 2009 ngoài những nhiệm vụ trên Khoa được Bệnh viện giao thêm nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn; Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Phối hợp với các đơn vị hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải bệnh viện; Quản lý đồ vải; Cung ứng hóa chất khử khuẩn và phương tiện vệ sinh bệnh viện.

 * Lãnh đạo, nhân viên Khoa Chống nhiễm khuẩn qua các thời kỳ

Trưởng Khoa

Từ năm 1999 – 2005:

- Y sỹ Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa;

Từ năm 2006 – 2007:

- Đ/c Phạm Quốc Lân, Cử nhân Cao đẳng Phụ trách khoa;

Từ năm 2008 – 2009:

- Cử nhân môi trường Nguyễn Anh Tuấn, Phụ trách khoa;

- CN Điều dưỡng Vũ Tích Phương, Điều dưỡng trưởng khoa.

Từ 2009 – 2012:

- Cử nhân môi trường Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng khoa;

- CN Điều dưỡng Vũ Tích Phương, Điều dưỡng trưởng khoa.

Từ 2012 đến nay:

- CN Điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng khoa;

- Cử nhân môi trường Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng khoa;

- CN Điều dưỡng Vũ Tích Phương, Điều dưỡng trưởng khoa.

 

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG- PHỤ TRÁCH KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN         Nguyễn Anh Tuấn- Phó khoa KSNK                Vũ Tích Phương- ĐD trưởng- khoa KSNK

     CNĐD Ng.T.LanPhương      CNMTNguyễnAnhTuấn                Vũ Tích Phương,ĐHĐD

                 Trưởng khoa          Phó khoa từ 2012  đến nay                    ĐD Trưởng khoa

                                            

c) Thành tích hoạt động

Hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã thực hiện tốt việc xử lý đồ vải cho nhân viên, người bệnh trong bệnh viện; xử lý y, dụng cụ; xử lý chất thải y tế; cung ứng hóa chất khử khuẩn và phương tiện vệ sinh bệnh viện; vệ sinh ngoại cảnh và chăm sóc vườn hoa cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. Phối hợp với Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giám sát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Xây dựng các quy định, quy trình, kế hoạch Kiểm soát nhiễm khuẩn; Phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải Bệnh viện. Phối hợp với Phòng Điều dưỡng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn. Tích tham gia các phong trào thi đua của cơ quan cũng như các đoàn thể phát động góp phần tích cực vào thành tích chung của Bệnh viện.

 

Bài viết liên quan

11-01-2016 - 11:13
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com