Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Các Văn Bản

Chiêu sinh bồi dưỡng tiếng anh

26-11-2015 - 07:57| Lượt xem: 579
Chiêu sinh bồi dưỡng tiêng

Chiêu sinh bồi dưỡng tiếng anh - SYT

Bài viết liên quan

26-11-2015 - 07:57
Chiêu sinh bồi dưỡng tiêng

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com