Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Lịch trực

Lịch trực Tháng 11

17-11-2015 - 16:41| Lượt xem: 372
Lịch trực Tháng 11

Lịch trực Tháng 11

Bài viết liên quan

30-11-2015 - 16:54
Lịch trực T1/2016
17-11-2015 - 16:41
Lịch trực Tháng 11

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com