Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Truyền thông bệnh lao

Những nguyên tắc để tránh kháng thuốc

12-09-2015 - 17:10| Lượt xem: 385
Những nguyên tắc để tránh kháng thuốc
Kháng thuốc tiên phát rất khó tránh vì nó xảy ra do bị lây nhiễm bởi dòng trực khuẩn lao có từ một người bệnh đã bị kháng thuốc mắc phải do điều trị lao không đúng quy cách mà những người này thì trong cộng đồng còn rất nhiều nhất là ở những nước đang phát triển.

Kháng thuốc mắc phải là kháng thuốc xảy ra ở những người có trực khuẩn lao nhạy cảm với thuốc cơ thể tránh được dễ dàng hơn nếu tuân thủ những nguyên tắc cơ bản được nêu dưới đây.
Những nguyên tắc này có phần do người thầy thuốc và cơ sở chống lao phải thực hiện tốt, có phần do người bệnh phải tuân thủ và hợp tác tích cực trong khi điều trị.
Những nguyên tắc đó là:
b. Mọi thứ thuốc phải dùng cùng một lúc
Không được chia nhỏ liều thuốc và dùng làm nhiều lần trong ngày.
d. Thuốc (do chương trình chống lao cấp hoặc do người bệnh tự mua) phải được dùng đầy đủ suốt quá trình điều trị
Nếu thuốc (mua hoặc được phát) dùng không đầy đủ lúc có lúc không sẽ làm cho tình trạng kháng thuốc dễ dàng xuất hiện.
Để hạn chế khả năng điều trị lao bằng một thứ thuốc và để bệnh nhân thuận lợi khi dùng thuốc, đỡ lầm lẫn tránh tình trạng kháng thuốc người ta có khuynh hướng đóng nhiều loại thuốc vào một viên như đóng INH cùng một viên với rifampicin v.v...

Bài viết liên quan

12-09-2015 - 17:14
Bệnh lao không phải là bệnh di truyền mà là bệnh nhiễm khuẩn (nhiễm trực khuẩn lao)
12-09-2015 - 17:13
Bệnh lao là một bệnh lây, có thể phòng và chữa khỏi được
12-09-2015 - 17:11
Vấn đề thực hiện hóa trị liệu ngắn hạn (DOTS)
12-09-2015 - 17:10
Những nguyên tắc để tránh kháng thuốc
12-09-2015 - 17:09
Hóa trị liệu ngắn hạn có kiêm tra trực tiếp (DOTS)
12-09-2015 - 17:01
Những nguyên nhân chữa lao không khỏi

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com