Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng kế hoạch tổng hợp

25-11-2015 - 22:27| Lượt xem: 525
Phòng kế hoạch tổng hợp


Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, đơn vị toàn bệnh viện.

Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

1. Nhân sự

- Trưởng phòng: Bs. Nguyễn Thị Quỳnh Liên

Email: Quynhlien63@gmail.com
- Phó trưởng phòng: Bs. Nguyễn Thị Lan Phương

Email: Hoang69phuong@gmail.com
- Nhân sự hiện tại gồm 11 người ( Nam 2, Nữ 8).
  

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng, đơn vị, trung tâm lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo.
-  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện quý, 6 tháng và năm.
- Tổ chức, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 
- Triển khai và tổ chức công tác chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện khi có yêu cầu.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. Cung cấp hồ sơ bệnh án phục vụ công tác giám định thương tích, BHYT, NCKH.
- Chủ trì công tác giám định BHYT với cơ quan BHXH. Tổ chức hợp rút kinh nghiệm các sai sót có liên quan BHYT
- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo tại bệnh viện.
- Đảm bảo công tác cung ứng ấn phẩm,văn phòng phẩm cho toàn bệnh viện
- Đảm bảo các hoạt động có liên quan đến CNTT toàn bệnh viện
- Trực đường dây nóng, thay mặt BGĐ giải quyết các khiếu nại của bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện. 

3. Các bộ phận chuyên môn trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp:

- Bộ phận Hành chính sự nghiệp và hành chính chuyên môn
- Bộ phận Lữu trữ hồ sơ bệnh án
- Bộ phận thống kê báo cáo
- Bộ phận phụ trách BHYT
- Bộ phận Y tế cơ quan
- Bộ phận quản lý ấn phẩm, văn phòng phẩm
- Tổ Công nghệ thông tin
 

 

Bài viết liên quan

25-11-2015 - 22:27
Phòng kế hoạch tổng hợp

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com