Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Quy trình Bệnh viện

Thủ tục hành chính

04-12-2018 - 17:01| Lượt xem: 119
Quy trình thủ tục hành chính

      

Bài viết liên quan

04-12-2018 - 17:01
Quy trình thủ tục hành chính

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com