BAN GIÁM ĐỐC

ban giam doc 1
Giám đốc: HOÀNG TRỌNG GIANG
Trình độ chuyên môn: BSCKII
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại:
Email: 
Phân công nhiệm vụ

a) Là người phát ngôn của Bệnh viện;
b) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Bệnh viện. Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Sở Y tế QN và Chương trình Quốc gia về hoạt động chuyên ngành và lĩnh vực phân công (Phòng chống lao và bệnh phổi; Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và HPQ…);
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác Giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; số lượng người làm việc; công tác kế hoạch tài chính; Công tác mua sắm trang thiết bị y tế, tài sản chung của Bệnh viện; Công tác xây dựng cơ bản; hoạt động công nghệ thông tin Bệnh viện; Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định… được kiện toàn của Sở Y tế và của Bệnh viện
c) Phụ trách và chỉ đạo các phòng: Phòng Tổ chức- Hành chính; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Quản lý chất lượng; Khoa Dược – VTYT; Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
d) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Chỉ đạo tuyến.


tran van dung
Phó Giám đốc: TRẦN VĂN DŨNG
Trình độ chuyên môn: BSCKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0904.123496
Email: bsdungbvl@gmail.com

* Phân công nhiệm vụ


a) Giúp Giám đốc bệnh viện chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: Công tác Khám bệnh, chữa bệnh, phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, công tác Nghiên cứu khoa học, Sáng kiến cải tiến kỹ thuật – Triển khai kỹ thuật mới; công tác bảo hiểm y tế; công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe; công tác phòng chống tác hại thuốc lá- Thực hiện Dự án COPD và hen phế quản tại Bệnh viện; công tác phòng chống thiên tai thảm họa và tìm kiểm cứu nạn; công tác bảo hộ lao động Bệnh viện;
Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng được kiện toàn của Sở Y tế và của Bệnh viện:
b) Phụ trách công tác nội trú, điều trị nội viện;
c) Trực tiếp chỉ đạo các khoa Khoa, phòng: Khoa HSCC; Khoa Lao phổi; Khoa Lao ngoài phổi; Khoa Bệnh phổi; Khoa khám bệnh; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Xét nghiệm; Khoa Dinh dưỡng; Phòng KHTH, Phòng điều dưỡng. Tham gia cùng Giám đốc chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng.

d) Thực hiện công việc khi giám đốc đi vắng giao lại.

e)  Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Khoa Hồi sức cấp cứu
– Thực hiện công việc khi giám đốc phân công hoặc ủy quyền


vu van thong
Phó Giám đốc: VŨ VĂN THÔNG
Trình độ chuyên môn: BSCKI
Trình độ lý luận chính trị: Đang học Cao cấp
Số điện thoại: 0913.307212
Email: vuthongk67@gmail.com 

* Phân công nhiệm vụ


a) Phụ trách công tác chỉ đạo tuyến thực (Hoạt động ngoại viện)
b) Giúp Giám đốc giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác:  Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trong công tác phòng chống lao và Bệnh phổi; Công tác an ninh quốc phòng; Phòng cháy chữa cháy; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Công tác đào tạo và hợp tác quốc tế; công tác phục vụ các sự kiện, lễ hội của tỉnh; Công tác văn hóa, văn nghệ – Thể dục, thể thao.
Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng được kiện toàn của Sở Y tế và của Bệnh viện.
c) Theo dỗi các hoạt động dự án của các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình Lao, Lao kháng thuốc, Lao -HIV…
d) Trực tiếp chỉ đạo các khoa, phòng: Phòng Chỉ đạo tuyến; Khoa Thăm dò chức năng- Nội soi can thiệp; Khoa Phục hồi chức năng- Vật lý trị liệu
e)  Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Khoa Thăm dò chức năng – Nội soi can thiệp.