Category: Vật lý trị liệu

Kỹ thuật Vật lý trị liệu Hô Hấp thông đường thở cho trẻ nhanh chóng

Vật lý trị liệu hô hấp được hiểu theo nghĩa đơn giản là phương pháp làm khôi phục chức năng hô hấp của người bệnh trở lại một cách bình thường. Với những người triệu chứng nặng thì nó chỉ giúp được cải thiện phần nào. Ứng dụng vật lý trị liệu đã được sử…