Category: Bệnh cúm

Cúm có thể mắc quanh năm. Nhiều nghiên cứu cho biết, virut cúm có thể tồn tại rất lâu ở bề mặt của đồ vật nên dễ lây nhiễm cho người. Hiểu đúng về bệnh cúm sẽ giúp bạn phòng bệnh hiệu quả. Cần tiêm phòng cúm sớm Những người đã từng nhiễm bệnh cúm…