Category: Các khoa chuyên môn

a) Khoa Khám bệnh Thành lập:  Tháng 12/1964 Bộ y tế ra quyết định thành lập các trạm chuyên khoa tuyến tỉnh. Ở Quảng Ninh Trạm chống lao được thành lập từ việc tách Khoa lao Bệnh viện tỉnh hợp nhất với Phòng khám lao tỉnh và 5 phòng khám lao khu vực: Móng cái…

a) Khoa Bệnh phổi: Thành lập tháng 4/1967 Ngày 07 tháng 4 năm 1967, Ủy ban nhân dân UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Bệnh viện Chống lao (viết tắt K67). Bệnh viện có nhiệm vụ là: phòng bệnh, chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và xây dựng màng…

a) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Thành lập ngày 1998 Cùng với quá trình phát triển của Bệnh viện và đòi hỏi của chuyên môn đặt ra và quy định của Bộ Y tế về kiểm soát, chống nhiễm khuẩn trong Bệnh viện năm 1998 từ tổ Giặt là thuộc Phòng Hành chính tổ chức…

a) Khoa Dinh dưỡng: Thành lập ngày 1973 Ngay từ buổi đầu thành lập Bệnh viện tháng 4/1967, nhằm đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, ăn uống cho người bệnh nằm điều nội trú, bộ phận Dinh dưỡng đã hình thành. Ban đầu khoa Dinh dưỡng chỉ là 1 tổ nấu ăn, nằm trong tổ chức…

a) Khoa Dược: Thành lập 1967 Tháng 12/1964, Trạm chống lao Quang Ninh được thành lập từ việc tách Khoa lao Bệnh viện tỉnh hợp nhất với Phòng khám lao Tỉnh cạnh Phòng khám Bệnh đa khoa và 5 Phòng khám lao khu vực: Móng cái – Tiên yên – Cẩm Phả – Yên Hưng (nay là…

a) Khoa Xét nghiệm: Thành lập 1967 Bệnh viện Lao & Phổi Quảng Ninh ngày nay được thành lập tiền thân là Trạm chống lao và Bệnh viện Chống lao (viết tắt là K67). Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, phòng Xét nghiệm cũng được thành lập để phục vụ cho công tác…

Trưởng khoa: NGUYỄN QUỐC HƯNG Trình độ chuyên môn: BSCKI Số điện thoại: 0982.354668 Email:  Phó trưởng khoa: TRẦN THỊ THU NGA Trình độ chuyên môn: BSCKI Số điện thoại: 0904.630133 Email:  a) Khoa Lao ngoài  phổi: Thành lập năm 1992 Do nhu cầu phát triển và đáp ứng yêu cầu chăm sóc, khám và phục vụ…

Trưởng khoa: VŨ XUÂN TRÀO Trình độ chuyên môn: BSCKI Số điện thoại: 0904.125706 Email:  a) Khoa Chẩn đoàn hình ảnh: Thành lập 1967   Do yêu cầu của nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, ngay từ khi thành lập Bệnh viện tháng 4/1967, Khoa Chẩn đoán hình ảnh được thành lập (trước đây…

Trưởng khoa: PHẠM THỊ LINH Trình độ chuyên môn: BSCKI Số điện thoại: 0904.268786 Email:  a) Khoa Lao phổi: Thành lập năm 1988 Ngày 07 tháng 4 năm 1967, Ủy ban nhân dân UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Bệnh viện Chống lao (viết tắt K67). Đến ngày 14 tháng 4 năm 1989 UBND…