Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

a) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Thành lập ngày 1998

Cùng với quá trình phát triển của Bệnh viện và đòi hỏi của chuyên môn đặt ra và quy định của Bộ Y tế về kiểm soát, chống nhiễm khuẩn trong Bệnh viện năm 1998 từ tổ Giặt là thuộc Phòng Hành chính tổ chức tách ra và thành lập Khoa Chống nhiểm khuẩn. Đến năm 2009 Khoa Chống nhiễm khuẩn được đổi tên thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

b) Tổ chức, cán bộ và nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 * Về tổ chức Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khi mới thành lập năm 1998 Khoa được Bệnh viện giao 08 biên chế, trong đó có 01 Y sỹ, CNKT 01, và 08 Y công, hộ lý. Qua qua trình phát triển đến nay Khoa được Bệnh viện giao 15 biên chế, trong đó: Cử nhân điều dưỡng 02 người, Cử nhân môi trường 01 người, điều dưỡng Trung học 02 người, KTV dược 01 người và 09 Y công, hộ lý. Khoa được thành lập các tổ: Tổ Giám sát, Tổ xử lý Y cụ, Tổ xử lý đồ vải, Bộ phận xử lý chất thải, Bộ phận ngoại cảnh và chăm sóc cây xanh.
Khoa có nhiệm vụ: xử lý đồ vải Y tế trong Bệnh viện; Vệ sinh ngoại cảnh; Xử lý chất thải Y tế. Đến năm 2009 ngoài những nhiệm vụ trên Khoa được Bệnh viện giao thêm nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch hoạt động hằng năm của hoạt động Kiểm soát nhiễm khuẩn; Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Phối hợp với các đơn vị hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải Bệnh viện; làm sạch Bệnh viện; cáp phát hóa chất và phương tiện làm sạch.

 * Lãnh đạo, nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn qua các thời kỳ

Trưởng Khoa
Từ năm 1999 – 2005:
– Y sỹ Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng khoa,Phụ trách khoa;
Từ năm 2006 – 2007
– Đ/c Phạm Quốc Lân, Cử nhân Cao đẳng Phụ trách khoa;
Từ năm 2008 – 2009
– Cử nhân môi trường Nguyễn Anh Tuấn, Phụ trách khoa;
– CN Điều dưỡng Vũ Tích Phương, Điều dưỡng trưởng khoa.
Từ 2009 – 2012
– Cử nhân môi trường Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng khoa;
– CN Điều dưỡng Vũ Tích Phương, Điều dưỡng trưởng khoa.
Từ 2012 đến nay
– CN Điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa;
– Cử nhân MT Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng khoa;
– CN Điều dưỡng Vũ Tích Phương, Điều dưỡng trưởng khoa.

c) Thành tích hoạt động

Hằng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã thực hiện tốt việc xử lý đồ vải cho nhân viên, người bệnh trong bệnh viện, xử lý y dụng cụ, xử lý chất thải y tế, cung ứng kịp thời các loại hóa chất và phương tiện làm sạch, vệ sinh ngoại cảnh của bệnh viện và chăm sóc tốt cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. Phối hợp với Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giám sát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Xây dựng các quy định, quy trình, kế hoạch Kiểm soát nhiễm khuẩn; Phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải Bệnh viện. Phối hợp với Phòng Điều dưỡng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn. Tích tham gia các phong trào thi đua của cơ quan cũng như các đoàn thể phát động góp phần tích cực vào thành tích chung của Bệnh viện.

d) Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được ?(không có gì)

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Các danh hiệu tập thể:
 Các phần thưởng cá nhân: