Category: Bệnh mồ hôi

CÁC LOẠI THUỐC PHỔ BIẾN TRỊ MỒ HÔI TAY NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ

Tình trạng đổ mồ hôi nhiều một cách bất thường, khiến quần áo ướt nhẹp và tay luôn ướt là hiện tượng gọi là tăng tiết mồ hôi – Hyperhidrosis (hi-pur-hi-DROE-sis). Thông thường, mọi người đổ mồ hôi khi tập thể dục, làm việc vất vả, hoặc ở trong môi trường nóng, cũng như trong…