Category: Tổ chức bộ máy

a) Phòng Kế hoạch tổng hợp: Thành lập ngày 1964 Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện ngày nay tiền thân là Phòng Y vụ, khi mới thành lập phòng chỉ có 02 người (1 Y sỹ là trưởng phòng, 01 Điều dưỡng). Ra đời cùng với thời điểm thành lập Bệnh viện năm…

a) Phòng Tổ chức hành chính: Thành lập 12/1964             Ngay từ ngày đầu thành lập Trạm chống Lao (tháng 12/1964), bộ phận Hành chính – Tổ chức đã được hình thành để giúp cho Trạm trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản trị, hành chính và công tác cán bộ, công tác…

a) Phòng Điều dưỡng: Thành lập ngày 28/02/1996   Cùng với sự phát triển của Bệnh viện và trước yêu cầu của nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, năm 1990 Tổ Y tá (nay là Điều dưỡng) của Bệnh viện được…

a) Phòng Chỉ đạo chuyên khoa:  Tháng 12/1964, Bộ Y tế ra quyết định thành lập các trạm chuyên khoa tuyến tỉnh, trong đó có Trạm chống lao. Ở Quảng Ninh Trạm chống lao được thành lập từ việc tách Khoa lao Bệnh viện tỉnh hợp nhất với Phòng khám lao tỉnh và 5 Phòng khám…

Ban giám đốc Trung tâm Lao Phổi và sức khỏe cộng đồng BVLVPQN là những bác sĩ những nhà quản lý có chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao hết lòng vì bệnh nhân

II. Chức năng:                                    Phòng tài chính kế toán bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, tham mưu phuơng hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám…