Phòng Điều dưỡng

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

a) Phòng Điều dưỡng: Thành lập ngày 28/02/1996

  Cùng với sự phát triển của Bệnh viện và trước yêu cầu của nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, năm 1990 Tổ Y tá (nay là Điều dưỡng) của Bệnh viện được Giám đốc Bệnh viện quyết định thành lập. Đến năm 1995, căn cứ Quyết định số 921/QĐ-SYT ngày 11/01/1995 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc sắp xếp bộ máy của Trung tâm Chống Lao và Bệnh phổi Quảng Ninh, theo đó Trung tâm được thành lập 15 khoa, phòng, trong đó có Phòng Y tá. Ngày 28/2/1996 Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 18/TCHC về việc thành lập Phòng Y tá của Bệnh viện. Từ đó Phòng Y tá của Bệnh viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định bộ của Bộ Y tế.

b) Tổ chức, cán bộ và nhân viên Phòng Điều dưỡng

 * Về tổ chức Phòng Điều dưỡng

Năm 1996 có 03 người, đến năm 2013 do nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ của phòng, phòng được giao 04 người;
– Năm 1996: + Phòng Điều dưỡng có 03 Điều dưỡng trung học;
+ Hệ thống điều dưỡng trưởng các khoa có 10 Diều dưỡng TH.
– Năm 2013: + Phòng Điều dưỡng có 04, trong đó 01 Đại học, 03 Cao đẳng ĐD;
+ Hệ thống điều dưỡng trưởng các khoa có 11, trong đó 04 Đại học, Trung học 07(có 03 điều dưỡng đang hoàn thành chương trình Đại học).

 * Lãnh đạo, nhân viên Phòng qua các thời kỳ

– Trưởng phòng: + Cử nhân Phùng Thị Lập, Từ 02/1996 đến 6/2013, nghỉ chế độ;
+ Cao đẳng ĐD Đặng Thị Thanh Thủy, từ 7/2013 đến nay.

– Nhân viên: + Phạm Thị Bách, Điều dưỡng TH; (nghỉ chế độ 02/2011)
+ Đặng Thị Thanh Thủy, Đại học Điều dưỡng.

c) Thành tích hoạt động

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Ngay từ đầu mới thành lập Phòng đã triển khai áp dụng phương pháp mới vào chăm sóc người bệnh “Chăm sóc toàn diện”, xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện phù hợp với từng giao đoạn phát triển của Bệnh viện; luôn tìm tòi đổi mới công tác điều dưỡng của Bệnh viện để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân; Thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới tổ chức đào tạo, đào tạo lại nhằm cung cấp thông tin, kiến thức mới, giáo dục, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh để nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ lý, Y công trong Bệnh viện; Tham gia quản lý, hướng dẫn cho hàng trăm lượt sinh viên thực tập tại Bệnh viện. Tổ chức 6 cuộc thi Điều dưỡng viên giỏi, thanh lịch và tham gia cấp ngành đều đạt giải cao. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Phòng tuy hạn chế nhưng đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, có 05 đề tại được ngành Y tế và Bệnh viện xét khen thưởng và đăng trên tạp chí Y học thực hành của Bộ Y tế, tiêu biểu như Đề tài: “Nhận xét, áp dụng phương pháp chọc hút làm hạch đồ băng kim nhỏ”, “Đánh giá công tác chăm sóc người bệnh toàn diện 5 năm 1995 – 2000”; Tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng chính quyền và đoàn thể trong Bệnh việ góp phần tích cực vào sự phát triển của Bệnh viện. Xem thêm tại https://yhocvietnam.com.vn/

d) Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được

Các danh hiệu tập thể:
–  Được tặng 05 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế;
– 07 Giấy khen các cấp.
 Các phần thưởng cá nhân:
1. Đ/c Phùng Thị Lập, Trưởng phòng Chiến sỹ thi đua cơ sở  3 năm liền;
+ 07 Bằng khen các cấp;
+ Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân;
+ Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn;
2. Đ/c Phạm Thị Bách:
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 1981;
+ Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân;
3. Đ/c Đặng Thị Thủy:
+ 03 Giấy khen các cấp;
+ Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.