Phòng Hành chính – Tổ chức

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

a) Phòng Tổ chức hành chính: Thành lập 12/1964

            Ngay từ ngày đầu thành lập Trạm chống Lao (tháng 12/1964), bộ phận Hành chính – Tổ chức đã được hình thành để giúp cho Trạm trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản trị, hành chính và công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản công. Cho đến khi thành lập Bệnh viện tháng 4/1967, cùng với các khoa, phòng chuyên môn của Bệnh viện được thành lập, Phòng Hành chính – Tổ chức của Bệnh viện chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Cùng với sự phát triển của Bệnh viện và trước yêu cầu của nhiệm vụ; Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-SYT ngày 11/01/1995 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc sắp xếp bộ máy của Trung tâm Chống Lao và Bệnh phổi Quảng Ninh, theo đó Trung tâm được thành lập 15 khoa, phòng, Bệnh viện tách bộ phận Kế toán thành lập Phòng Kế toán. Như vậy, Phòng Tổ chức hành chính có chức năng, nhiệm vụ giúp cho Giám đốc Bệnh viện thực hiện công tác quản trị, hành chính và công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài sản công, đảm bảo cơ sở vật chất cho Bệnh viện đáp nhu cầu khám, chăm sóc và phục vụ người bệnh.  

b) Tổ chức, cán bộ và nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

 * Về tổ chức, cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính qua các thời kỳ có các bộ phận:
– Từ năm 1964 – 1979 có:
+ Bộ phận Hành chính, quản trị;
+ Bộ phận Kế toán tài vụ;
+ Bộ phận Tổ chức cán bộ;
+ Bộ phận Kiến thiết cơ bản.
* Biên chế được giao 20 người;
* Trưởng phòng từng thời kỳ gồm các ông:
1. Ông Nguyễn Văn Bẩy (1974-1975);
2. Ông Phạm Xuân Khoa (1976-1977);
3. Ông Đào Ngọc Giang (1978-1979).
– Từ năm 1979 – 1993 có:
+ Bộ phận Hành chính, quản trị;
+ Bộ phận Kế toán tài vụ;
+ Bộ phận Tổ chức cán bộ;
+ Bộ phận Kiến thiết cơ bản;
+ Bộ phận Giặt là;
+ Bộ phận Nuôi dạy trẻ.
* Biên chế được giao 40 người;
* Trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Chính (1/1979- 9/1993).
– Từ năm 1993 – 1995 có:
  + Bộ phận Hành chính, quản trị;
  + Bộ phận Kế toán tài vụ;
  + Bộ phận Tổ chức cán bộ;
* Thời kỳ này do ông Nguyễn Hoàng Tâm, Trưởng phòng;
                            ông Lê Đức Dụ, Phó Trưởng phòng.
– Từ năm 1995 – 6/2005 có
+ Bộ phận Hành chính, quản trị;
+ Bộ phận Tổ chức cán bộ;
* Biên chế được giao 17 người
* Thời kỳ này do ông Lê Đức Dụ, Trưởng phòng;
                            ông Mai Đình Đậu, Phó Trưởng phòng.
– Từ năm 6/ 2005 đến 4/2013 có
+ Bộ phận Hành chính, quản trị;
+ Bộ phận Tổ chức cán bộ;
* Biên chế được giao 15 người.
* Thời kỳ này do ông Mai Đình Đậu, Quyền Trưởng phòng;
                            Ông Đoàn Thế Anh, Phó Trưởng phòng.
– Từ năm 5/ 2013 đến nay có
+ Bộ phận Hành chính, quản trị;
+ Bộ phận Tổ chức cán bộ;
* Biên chế được giao 15 người.
Ông Đoàn Thế Anh,  Trưởng phòng .

c) Thành tích hoạt động

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Tổ chức hành chính luôn thực hiện tốt việc tham mưu, giúp cho Giám đốc Bệnh viện thực hiện công tác quản trị, hành chính đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo của lãnh đạo Bệnh viện, tham mưu và phối hợp với các bộ phận, phòng chức năng tham mưu cho Giám đốc Bệnh   làm tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, hợp đồng lao động và cử cán bộ, viên chức của Bệnh viện đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên; sắp xếp tổ chức bộ máy của Bệnh viện. Phối hợp làm tốt công tác quản lý tài sản công, đảm bảo cơ sở vật chất cho Bệnh viện đáp nhu cầu khám, chăm sóc và phục vụ người bệnh.
Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với CBVC, luôn đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian các chế độ quyền lợi của CBVC khi nghỉ chế độ; đồng thời luôn luôn thực hiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho toàn bộ CBNV trong đơn vị theo đúng quy định của Luật hiện hành.
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát PCCC làm tốt công tác PCCC tại đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của đơn vị; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị phối hợp tốt với các cơ quan trên địa bàn làm tốt công tác ANQP góp phần giữ vững tình hình ANTT của đơn vị cũng như trên địa bàn.
Phục vụ tốt trong công tác khám, phát hiện bệnh nhân lao trong toàn tỉnh cũng như trong công tác phục vụ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân từ đó góp phần không nhỏ vào công tác phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện.

d) Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

* Các danh hiệu tập thể:
– Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến nhiều năm liên tục
– Giấy khen Sở Y tế năm 2017 ; 2018
*  Các phần thưởng cá nhân:

  1. Bà Đoàn Thị Huê – Hộ lý được tặng giấy khen Sở Y tế 3 năm liền
  2. Ông Đoàn Thế Anh, Phó trưởng phòng được tặng giấy khen Sở Y tế năm 2015
  3. Bà Lương Thị Lan, Phó trưởng phòng được tặng Giấy khen Sở Y tế năm 2018