Liên hệ

TRUNG TÂM LAO PHỔI VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG BVLVPQN

  • Địa chỉ: 121 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
  • Hotline: 0989805151
  • Email: bvlvpqn@gmail.com
  • Websitehttps://bvlvpqn.vn

BỆNH VIỆN LAO PHỔI QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825.101
Mail hiện tại: benhvienk67@gmail.com
Website: https://bvlvpqn.vn

Read more