Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️
vu xuan trao
Trưởng khoa: VŨ XUÂN TRÀO
Trình độ chuyên môn: BSCKI
Số điện thoại: 0904.125706
Email: 

a) Khoa Chẩn đoàn hình ảnh: Thành lập 1967


  Do yêu cầu của nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, ngay từ khi thành lập Bệnh viện tháng 4/1967, Khoa Chẩn đoán hình ảnh được thành lập (trước đây là Khoa X quang), Khoa thực hiện chức năng Chụp, chiếu X quang phát hiện bệnh Lao và phổi cho bệnh nhân vào khám và chữa bệnh tại Bệnh viện trong suốt 50 năm qua cán bộ, thày thuốc, nhân viên của khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


b) Tổ chức, cán bộ và nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh


 * Về tổ chức Khoa Chẩn đoàn hình ảnh: Khoa được giao 11 biên chế;
– Trong đó: Bác sỹ 02 người; Bác sỹ Chuyên khoa I: 01 người; Điều dưỡng 8  người (trong đó: Đại học 02, Trung học 6).
 Lãnh đạo, nhân viên Khoa Chẩn đoàn hình ảnh qua các thời kỳ
* Trưởng khoa:
– Y sỹ Nguyễn Mạnh Hồng, Trưởng khoa, giai đoạn từ  1964 đến 1993;
– Bác sỹ Đinh Văn điển, Trưởng khoa, giai đoạn từ 1978 đến 1981;
– Bác sỹ Ngô Trọng Khoa, Trưởng khoa, giai đoạn từ 1992 đến 2002;
– Bác sỹ Vũ Xuân Trào, Trưởng khoa từ 2002 đến nay;
* Phó Trưởng khoa:
– Bác sỹ Lê Văn Luyện, Phó Trưởng khoa, từ 1994 đến 2000;
– Bác sỹ Vũ Văn Thông, Phó Trưởng khoa, từ 2003 đến 2010
* Nhân viên Khoa Chẩn đoàn hình ảnh


c) Thành tích hoạt động


– Từ ngày thành lập đến nay khoa đã tiếp nhận Chiếu chụp cho hàng ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra khoa còn mang máy đến khám, chiếu chụp phát hiện bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.  


d) Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được


– Tập thể Khoa Chẩn đoán hình ảnh nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;
– Bộ Y tế tặng Băng khen 2008.