Khoa Dược -Vật tư y tế

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

a) Khoa Dược: Thành lập 1967

Tháng 12/1964, Trạm chống lao Quang Ninh được thành lập từ việc tách Khoa lao Bệnh viện tỉnh hợp nhất với Phòng khám lao Tỉnh cạnh Phòng khám Bệnh đa khoa và 5 Phòng khám lao khu vực: Móng cái – Tiên yên – Cẩm Phả – Yên Hưng (nay là Quảng Yên) – Đông Triều, làm cả công tác phòng bệnh và chữa bệnh.
Tháng 4 năm 1967, với tình hình bệnh Lao phát triển ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, cần có một bệnh viện đủ điều kiện điều trị cho bệnh nhân lao trong toàn tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Bệnh viện Lao K67 và khoa dược được hình thành cùng với sự hình thành của Bệnh viện Lao K67. Thời điểm này vẫn song song tồn tại Bệnh viện Lao K67 và Trạm chống lao Quảng Ninh.  

Khoa dược có nhiệm vụ :

– Khoa có trách nhiệm lập kế hoạch, cung cấp và đảm bảo số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú, đáp ứng yêu cầu điều trị của Bệnh viện đảm bảo hợp lí. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lí trong toàn bệnh viện. Trưởng khoa dược và dược sĩ được ủy nhiệm có quyền thay thế thuốc cùng chủng loại.
Tham gia quản lí kinh phí thuốc, thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh.
Là cơ sở thực hành của các trường đại học y dược, khoa y trong các trường đại học và trung học y tế. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc. Xem thêm tại https://ytevietnam.com.vn/

b) Tổ chức, cán bộ và nhân viên Khoa Dược

 * Về tổ chức Khoa Dược

– Giai đoạn 1967 – 1978: Khoa có : 04 cán bộ công nhân viên, trong đó có 1 thời kỳ này trong thời chiến khó khăn nhiều khoa phải tự pha chế Dịch truyền (Glucose 5%. G10%, 20%, NaCl 0.9% ), Nước cất đóng chai, cao lỏng lạc tiên, cao lỏng long nhãn, cao xương động vật, Philatop để phục vụ người bệnh.
– Giai đoạn 1978 – 1982: Khoa có 07 cán bộ công nhân viên, trong đó có 1 Dược sỹ đại học. sau thống nhất đất nước còn rất nihều khó khăn khoa vẫn phải thực hiện Pha chế Dịch truyền ( Glucose 5%. G10%, 20%, NaCl 0.9% ), Nước cất đóng chai, cao lỏng lạc tiên, cao lỏng long nhãn, cao xương động vật, Philatop.
– Giai đoạn 1982 – 1983: Khoa có 07 cán bộ công nhân viên, thời kỳ này Khoa Dược không có cán bộ là Dược sỹ đại học một KTV phụ trách khoa. Tuy vậy, khoa vẫn thực hiện Pha chế Dịch truyền ( Glucose 5%. G10%, 20%, NaCl 0.9% ), Nước cất đóng chai, cao lỏng lạc tiên, cao lỏng long nhãn, cao xương động vật, Philatop
– Giai đoạn 1983 – 1989: Khoa có 08 cán bộ, viên chức, nhân viên, khoa đã được bổ sung một dược sỹ đại học. Từ năm 1987 trở đi không bào chế philatop.
– Giai đoạn 1989 – 2004 : Khoa có tổng số cán cán bộ, viên chức, nhân viên: 05 người, trong đó có 02 Dược sỹ đại học thời kỳ này chỉ pha chế dịch truyền, nước cất. Từ năm 1992 trở đi không thực hiện công tác pha chế
– Giai đoạn 2004 đến nay: Từng thời kỳ, Khoa có 05 cán bộ, viên chức, nhân viên, năm 2008 có 05 cán bộ, viên chức, nhân viên, năm 2010 được bổ sung thêm, khoa có 10 cán bộ, viên chức, nhân viên, trong đó có 2 Dược sỹ đại học, đến nay có 03 Dược sỹ đại học, (trong đó có 1DSCKI).

c) Lãnh đạo, nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn qua các thời kỳ

* Trưởng, Phó khoa qua các thời kỳ

– Giai đoạn 1967 – 1978:
+ Trưởng khoa: Dược sỹ Nguyễn Thị Út;
– Giai đoạn 1978 – 1982:
+ Trưởng khoa: Dược sỹ  Hoàng Thị Sáu;
– Giai đoạn 1982 – 1983 :
+ Phụ trách khoa: KTV Phạm Thị Ngọc Lan;
– Giai đoạn 1983 – 1989:
+ Trưởng khoa: Dược sỹ  Phạm Ngọc Hân;
– Giai đoạn 1989 – 2004 :
+ Trưởng khoa : Dược sỹ CKI  Đoàn Anh Phúc;
– Giai đoạn 2004 đến nay:
+ Trưởng khoa : Dược sỹ CKI  Đào Văn Long;
+ Phó Trưởng khoa từ năm 2009: Dược sỹ  Đoàn Thị Phương Mai.

d) Thành tích hoạt động

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của Bệnh viện. Thời kỳ đầu vô cùng khó khăn nhất là thời kỳ chiến tranh phải sơ tán liên tục kinh sphí thuốc men phục vụ người bệnh thiếu thốn, song với sự cố gắng vượt bậc của Bệnh viện nói chung cán bộ, viên chức Khoa Dược nói riêng luôn đảm bảo cung cấp và đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú, đáp ứng yêu cầu điều trị của Bệnh viện đảm bảo hợp lí. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lí trong toàn bệnh viện. Tham gia quản lí kinh phí thuốc, thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh.
Là cơ sở thực hành của các Trường Đại học y dược, y khoa và trung học y tế đã hướng dẫn, giúp đỡ sịnh viên thực tập bảo đảm chất lượng. Tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.

e) Danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được:

1. Tập thể:
2. Cá nhân: