Khoa Hồi sức cấp cứu

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

a) Khoa Hồi sức Cấp cứu: Thành lập 1967

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện và trước yêu cầu của nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, Khoa Hồi sức cấp cứu thực hiện chức năng hồi sức cấp cứu, chữa bệnh cho bệnh nhân nặng của Bệnh viện trong suốt 50 năm qua cán bộ, thày thuốc, nhân viên  của khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn tốt nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ, thày thuốc của khoa đã trưởng thành được đề bạt, bổ nhiệm vào nhiều chức vụ quan trọng của Bệnh viện và ngành Y tế Quảng Ninh.

b) Tổ chức, cán bộ và nhân viên Khoa Hồi sức Cấp cứu

 * Về tổ chức Khoa Hồi sức Cấp cứu: Khoa được giao 23 biên chế;

– Trong đó: Bác sỹ 04 người; Bác sỹ Chuyên khoa I: 01 người; Điều dưỡng 13 người (trong đó: Đại học 01, Cao đẳng 01, Trung học 11); Y sỹ 05 người.

 b) Lãnh đạo, nhân viên Khoa Hồi sức Cấp cứu qua các thời kỳ

– Giai đoạn từ  1993 trờ về trước do Lãnh đạo Bệnh viện kiêm nhiệm;

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

– Bác sỹ Mạc Nhật Phúc, Trưởng khoa, giai đoạn từ 1993 đến 1997;

– Bác sỹ Đinh Văn Điển, Trưởng khoa, giai đoạn từ 1998 đến 1999;

– Bác sỹ Ngô Quỳnh Hoa, Trưởng khoa, giai đoạn từ 1999 đến 2010;

– Bác sỹ Trần Văn Dũng, Trưởng khoa, giai đoạn từ 2010 đến 2013;

Từ tháng    /2013, Bác sỹ Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa đến nay.

c) Thành tích hoạt động Khoa

– Từ ngày thành lập đến nay khoa đã tiếp nhận câp cứu và điều trị cho khoảng 45.500 lượt bệnh nhân;

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ:

+ Cấp cứu bệnh nhân nặng vào bệnh viện;

+ Tham gia thực hiện chương trình chống lao quốc gia;

+ Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa và Bệnh viện.

d) Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được

– Tập thể 13 năm liền đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” từ 1999 đến 2012;

– Sở Y tế tặng Giấy khen 2006, 2007;

– Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Băng khen 2006, 2007.