Chức năng, nhiệm vụ

02 1
Bệnh viện lao và phổi Quảng Ninh

Là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế: Có chức năng khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Từ vị trí, chức năng cơ bản đó, Bệnh viện Lao & Phổi Quảng Ninh có các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
1. Thực hiện khám, điều trị nội trú, ngoại trú cho những người bệnh mắc lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh. Tham gia giám định sức khoẻ và giám định pháp y khi được trưng cầu theo pháp luật trong chuyên ngành Lao & Bệnh phổi.
2. Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trong địa bàn tỉnh, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống lao và bệnh phổi của tuyến dưới, chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.
3. Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ chuyên ngành lao & bệnh phổi, nâng cao kiến thức phòng chống lao & bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.
4. Là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa, tham gia đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
5. Tổ chức thực hiện và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa lao và bệnh phổi  ở các cấp phục vụ công tác phòng chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.
6. Hợp tác về chuyên môn kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài theo quy định của pháp luật.
7. Tự chủ về tài chính, quản lý kinh tế, quản lý thu chi ngân sách và các khoản thu theo đúng pháp luật.