Thời gian điều trị lao

Trực khuẩn lao là trực khuẩn rất đặc biệt, có lớp vò có cấu trúc phong phú, phức tạp làm cho nó khó bị các tế bào miễn dịch của cơ thể tiêu diệt. Hơn nữa ngoài khả năng tồn tại bên ngoài tế bào của cơ thể, trực khuẩn lao còn có thể sống tiềm ẩn bên trong tế bào nên tránh được tác động của thuốc chống lao, duy trì được sự tồn tại và khi có điều kiện thuận lợi thì nó phát triển bên trong tế bào.

Vì thế khó tiêu diệt trực khuẩn lao một cách nhanh chóng như tiêu diệt các vi khuẩn thông thường.

Do vậy việc điều trị lao không thể nhanh mà cần phải điều trị dài ngày.

Tuỳ theo công thức chữa lao mạnh hay yếu, thể bệnh lao mà thời gian điều trị có sự thay đổi.

Thời gian chữa lao thích hợp nhất là thời gian chữa đủ để tiêu diệt hết trực khuẩn lao, ngăn cản có hiệu quả khả năng tái phát thuận lợi cho việc chữa trị của người bệnh, phù hợp với khả năng có thể theo dõi của cơ sở y tế, của người thầy thuốc.

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Đối với công thức điều trị thông thường trước đây là 9 tháng, đối với công thức điều trị ngắn hạn hiện nay là 6 – 8 tháng.

Không thể có công thức điều trị lao nào đạt được mục đích điều trị như­ đã nêu trên mà thời gian điều trị dưới 6 tháng.