Đảng bộ Sở Y tế Quảng Ninh học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

Ngày 12/7/2019, Đảng ủy Cơ quan Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu trung tâm và 22 điểm cầu các đơn vị để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 và quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có trên 500 cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Y tế, lãnh đạo các đoàn thể và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Phạm Thị An Linh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 của Khối đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

 

a
Đồng chí Phạm Thị An Linh – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung học tập.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị An Linh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh, mỗi đảng viên cần thực hiện tốt trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tăng cường giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; cấp ủy các chi, đảng bộ làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều nội dung liên quan và thuộc trách nhiệm của Ngành Y tế.

Trên cơ sở các tiếp thu các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, các cấp ủy và mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị, chủ động nghiên cứu, học tập và xây dựng  các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở để triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành và của Tỉnh.