Quảng Ninh: Các doanh nghiệp Dược ký cam kết ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

Ngày 01/10/2019, tại TP.Hạ Long, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị và ký cam kết ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) kết nối cơ sở cung ứng thuốc của các doanh nghiệp Dược với sự chứng kiến của Phòng Y tế các địa phương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp Dược ký cam kết ứng dụng CNTT kết nối liên thông kết nối cơ sở cung ứng thuốc của các doanh nghiệp Dược

Qua hơn một năm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018 – 2020 và Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc đến nay tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định. Về cơ bản các bác sĩ đã thực hiện đúng quy định kê đơn thuốc; cơ sở cung ứng thuốc đã có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bán thuốc kê đơn; người dân đã nâng cao nhận thức về việc sử dụng thuốc theo đơn; truyền thông về phòng, chống kháng thuốc đã được đẩy mạnh triển khai bằng nhiều hình thức tới tất cả người dân ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đối với việc ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện; đồng thời chỉ đạo Phòng Y tế các địa phương tích cực triển khai, giám sát. Năm 2018, 2019 Sở Y tế đã tổ chức 02 lớp tập huấn cơ sở hành nghề Dược về các quy định kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 718 cơ sở kinh doanh thuốc, trong đó có 12 Công ty Dược, 306 nhà thuốc, 400 quầy thuốc. Tính đến ngày 30/9/2019 có 336 cơ sở bán lẻ thuốc đã kết nối liên thông, trong đó có 306 nhà thuốc kết nối đạt 100%. Tuy nhiên, hiện tại chất lượng kết nối liên thông của các cơ sở cung ứng thuốc còn chưa cao, tỷ lệ cập nhật dữ liệu thường xuyên còn thấp, tỷ lệ kết nối của các quầy thuốc chỉ đạt 7,5%.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như: việc lựa chọn các nhà cung cấp phần mềm kết nối liên thông, vấn đề cập nhật thông tin nhà thuốc lên phần mềm, vấn đề kết nối liên thông các quầy thuốc,….Đồng thời, đại diện 06 doanh nghiệp Dược đã ký cam kết ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc theo đúng lộ trình; 06 doanh nghiệp này có mạng lưới bán lẻ rất rộng với gần 60% các quầy thuốc trong toàn tỉnh.

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Lễ ký cam kết

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của phòng y tế các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp Dược trong triển khai ứng dụng CNTT kết nối liên thông các nhà thuốc, quầy thuốc thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra và triển khai thực hiện nghiêm thông tư 02/2018/TT – BYT ngày 22/1/2018 của Bộ Y tế về “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” cần có sự tham gia của các địa phương, các doanh nghiệp Dược trên địa bàn, trong đó có 06 doanh nghiệp Dược tham gia ký cam kết. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn cũng yêu cầu: Thời gian tới, các cơ sở cung ứng thuốc cần phải nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các quy định về bán thuốc kê đơn, đặc biệt là đối với kháng sinh; thực hiện kết nối liên thông theo lộ trình, phấn đấu đến ngày 15/11/2019 các cơ sở bán lẻ thuốc phải hoàn thành việc kết nối liên thông, cập nhật dữ liệu. Đối với Công ty Dược phải sớm lựa chọn phần mềm để kết nối liên thông theo đúng quy định. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh thuốc cần tích cực tham gia tuyên truyền về phòng, chống kháng thuốc cho người dân trên địa bàn với nhiều hình thức thiết thực như treo băng rôn, tư vấn trực tiếp, khuyến cáo sử dụng kháng sinh nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua và sử dụng kháng sinh,…                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

(Nguồn: Ngọc Phượng – Thái Hoàn)