a) Khoa Xét nghiệm: Thành lập 1967Bệnh viện Lao & Phổi Quảng Ninh ngày nay được thành lập tiền thân là Trạm chống lao và Bệnh viện Chống lao (viết tắt là K67). Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, phòng Xét nghiệm cũng được thành lập để phục vụ cho công tác khám…

a) Phòng Tài chính Kế toán: Thành lập tháng 12/1994Phòng Tài chính kế toán ngày nay được hình thành là một bộ phận Kế toán-Tài vụ thuộc Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm chống lao và bệnh phổi Quảng Ninh (nay là Bệnh viện Lao và Phổi). Đến tháng 12 năm 1994 Bộ phận…

Trưởng khoa: NGUYỄN QUỐC HƯNG Trình độ chuyên môn: BSCKI Số điện thoại: 0982.354668 Email:  Phó trưởng khoa: TRẦN THỊ THU NGA Trình độ chuyên môn: BSCKI Số điện thoại: 0904.630133 Email:  a) Khoa Lao ngoài  phổi: Thành lập năm 1992 Do nhu cầu phát triển và đáp ứng yêu cầu chăm sóc, khám và phục vụ…

Trưởng khoa: VŨ XUÂN TRÀO Trình độ chuyên môn: BSCKI Số điện thoại: 0904.125706 Email:  a) Khoa Chẩn đoàn hình ảnh: Thành lập 1967  Do yêu cầu của nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, ngay từ khi thành lập Bệnh viện tháng 4/1967, Khoa Chẩn đoán hình ảnh được thành lập (trước đây là…

Giám đốc: HOÀNG TRỌNG GIANG Trình độ chuyên môn: BSCKII Trình độ lý luận chính trị:  Số điện thoại:  Email:  Phân công nhiệm vụ a) Là người phát ngôn của Bệnh viện; b) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Bệnh viện. Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm…

Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời . Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình Tại Bộ Y tế, PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế…

Suckhoedoisong.vn – Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chăm sóc sức khỏe, thực hiện thành công nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ như tử vong bà mẹ, trẻ em giảm nhanh nhất trên thế giới; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm…