Giải đáp thắc mắc về Điều kiện hưởng trợ cấp COVID cho từng đối tượng

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

Đại dịch Covid  đã và đang để lại những hậu quả nặng nề cho con người trên toàn thế giới. Đầu tiên phải kể đến đó là sức khoẻ. Chỉ tính riêng ở nước ta trong thời điểm hiện tại có hơn 2.500.000 ca mắc và gần 40.000 người tử vong. Di chứng hậu Covid làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Một trong những ảnh hưởng không thể không nhắc tới đó là kinh tế. Rất nhiều công ty, doanh nghiệp, cửa hàng, quán ăn bị đóng cửa, người dân bị mất việc làm hoặc buộc phải nghỉ làm vô số kể. Thấu hiểu được những khó khăn đó, Nhà nước đã đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm động viên phần nào người dân. Có rất nhiều vấn đề xoay quanh các gói hỗ trợ khiến người dân hoang mang không biết mình có ở trong diện được hay không. Dưới đây là thông tin chính thức về điều kiện hưởng trợ cấp Covid đối với tất cả các đối tượng:

Có hai văn bản chính thức được thủ tướng chính phủ ban hành về quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid đó là quyết định số 15/2020-QĐ – TTg và quyết định số 23/2021-QĐ – TTg. Quyết định sau số 23/2021-QĐ – TTg được bổ sung và đầy đủ hơn. Quyết định bao gồm 11 chương với 46 điều ban hành một cách rõ ràng đối tương hỗ trợ, điều kiện được hưởng hỗ trợ, phương thức đăng kí nhận và những thông tin có liên quan.

Điều kiện được giảm mức đóng bảo hiểm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối tượng hưởng là người sử dụng lao động.

Điều kiện hưởng trợ cấp bao gồm:

 • Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).
 • Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.
vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Mức đóng là 0% quỹ tiền lương được xác định làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian hưởng trợ cấp: 12 tháng. Tính từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2022.

Điều kiện hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động tạm dừng đóng tử tuất và quỹ hưu trí

Đối tượng: Là người lao động và người sử dụng lao động thuộc các đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được quy định trong luật bảo hiểm xã hội của Nhà nước.

Điểu kiện hưởng hỗ trợ:

Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

 • Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.
 • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
 • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
 • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm tại khoản 1 Điều này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Thời gian tạm dừng và thời gian đóng bù, quy trình thủ tục cũng được quy định rất rõ trong văn bản.

Điều kiện hưởng trợ cấp Covid được quy trịnh trong quyết định số 23/2021-QĐ - TTG
Điều kiện hưởng trợ cấp Covid được quy trịnh trong quyết định số 23/2021-QĐ – TTG

Điều kiện hỗ trợ người sự dụng lao động bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Điều kiện hỗ trợ:

 • Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.
 • Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động.
 • Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.
 • Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Thời gian nhận hồ sơ đăng kí từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Mức hỗ trợ cụ thể là 1.500.000 đồng/ người lao động/ tháng. Dưới 15 ngày thì tính 1/2 tháng.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 06 tháng.

Điều kiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương

Điều kiện hưởng trợ cấp Covid với đối tượng này là:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

 • Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Mức hỗ trợ chi tiết:

 • 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).
 • 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.
 • Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Hỗ trợ được chi trả 01 lần cho người lao động.

Người thất nghiệp do Covid chỉ cần đủ điều kiện đều có thể nhận được trợ cấp từ Nhà nước
Người thất nghiệp do Covid chỉ cần đủ điều kiện đều có thể nhận được trợ cấp từ Nhà nước

Điều kiện hỗ trợ người lao động mất việc

Người lao động được hỗ trợ khi có các điều kiện sau:

 • Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Mức hỗ trợ chi trả cho đối tượng này là:

 • Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.
 • Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Tiền được chi trả 01 lần cho người lao động.

>>>Xem thêm

Điều kiện hỗ trợ cho người chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ được quy định rõ ràng dưới đây:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Và hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Mức chi trả bao gồm:

 • Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
 • Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Điều kiện hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật là 3.710.000 đồng/ người, trả 01 lần. Điều kiện cần có là:

 • Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.
 • Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch là 3.710.000 đồng/ người. Điều kiện:

 • Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.
 • Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Điều kiện hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh sẽ nhận được 3.000.000 đồng/ hộ khi có đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
 • Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
Các hộ kinh doanh cũng sẽ nhận được trợ cấp từ gói trợ cấp Covid này
Các hộ kinh doanh cũng sẽ nhận được trợ cấp từ gói trợ cấp Covid này

Điều kiện hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Điều kiện hưởng vay vốn trả lương vì ngừng sản xuất:

 • Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.
 • Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Điều kiên vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh:

a, Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022

 • Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.
 • Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
 • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 • Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

 • Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
 • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 • Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Trên đây là thông tin chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp Covid chi tiết đối với 9 nhóm đối tượng cụ thể được ban hành theo quyết định số 23/2021-QĐ – TTg của thủ tướng chính phủ. mà người dân cả nước quan tâm. Sau khi tham khảo chắc chắn mọi người sẽ rõ ràng. Những người không được nhận trợ cấp nguyên nhân chủ yếu là không đủ các điều kiện đã được quy định ở trên. Nếu bạn đủ điều kiện mà chưa được nhận thì hãy phản hồi lại với các cơ quan có chức năng để được giải quyết trong thời gian sớm nhất.