BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM BỆNH VIỆN NĂM 2019

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

              SỞ Y TẾ QUẢNG NINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             
                                                   BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM                                                                                                                                                                                                                                                                       
Đ             Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế,
xâ            Xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính
Ch           Chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”
  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1205/KH-BYT  ngày 23 tháng  10  năm 2019)
  THÔNG TIN BỆNH VIỆN    
 
  1. Tên BV: BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI
  2. Tuyến:  Tỉnh
  3. Hạng: II

 

 
  KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ    
       
  CÁC PHẦN KIỂM TRA ĐIỂM TỐI ĐA ĐIỂM BỆNH VIỆN CHẤM ĐIỂM ĐOÀN CHẤM  
  PHẦN 1. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 20 14,25    
  PHẦN 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 80 76,8    
  PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 200 102,8    
  KẾT QUẢ CHUNG 300 193,8    
     GIÁM ĐỐC                            THƯ KÝ                          TRƯỞNG ĐOÀN
BỆNH VIỆN                             ĐOÀN                                  KIỂM TRA 
                             

Hướng dẫn cách tính điểm:
Điểm phần 1. Sử dụng kết quả của Bảng chấm điểm triển khai thực hiện
Điểm phần 2. Khảo sát hài lòng người bệnh bằng mẫu phiếu số 1, số 2 ban hành theo Quyết định số 3869 ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế.
Lấy điểm hài lòng trung bình (theo 5 mức) của người bệnh nội trú cộng với ngoại trú, sau đó nhân với 8.
Điểm phần 3. Lấy kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí chất lượng nhân với 40.
Điểm tổng chung bằng điểm của 3 phần cộng lại, tối đa 300 điểm.