Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Bệnh viện

Ban lãnh đạo Bệnh viện

31-08-2015 - 22:35| Lượt xem: 612
Ban lãnh đạo Bệnh viện qua các giai đoạn
I - TỔ CHỨC BỘ MÁY
 

 

 

Giám đốc: Vũ Đức Phan
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại CQ : 033.3625373
Điện thoại DD : 0904246737
Email : phanvuduc242@gmail.com
 

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Dũng
Trình độ chuyên môn : Bác sỹ 
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại CQ: 033.3826237
Điện thoại DD : 
Email :

 

   

 
II - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
1. Khám chữa bệnh
 
- Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và Bệnh phổi trên địa bàn tỉnh.
 
- Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến.
 
- Tham  gia khám giám định sức khoẻ và giám định y pháp khi được Hội đồng giám định Y khoa hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu trong chuyên ngành Lao và Bệnh phổi
 
2. Chỉ đạo tuyến
 
- Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
 
- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống Lao và Bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng.
 
3. Phòng bệnh và Giáo dục truyền thông
 
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng.
 
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ xây dựng kế hoạch, nội dung để tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.
 
4. Đào tạo cán bộ
 
- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa.
 
- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 
5. Nghiên cứu khoa học
 
- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở cấp cơ sở.
 
- Nghiên cứu dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng.
 
6. Hợp tác quốc tế
 
- Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 
7. Quản lý kinh tế
 
- Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả.
 
- Thực hiện nghiêm  chỉnh các quy định thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng  qui định của pháp luật.
 
- Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.

 

Bài viết liên quan

05-12-2018 - 11:29
Bảng giá thuốc
13-04-2017 - 06:15
Bảng giá vật tư y tế
13-04-2017 - 06:13
Bảng giá thuốc
18-12-2015 - 09:49
Y tế Quảng Ninh hội thảo mô hình y tế công tư trong công tác phòng chống lao

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com