Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Hướng dẫn khám

Bảng giá viện phí, khám xét nghiệm

27-11-2015 - 15:17| Lượt xem: 466
Giá các dịch vụ kỹ thuật, khám xét nghiệm, nội trú

Giá các dịch vụ kỹ thuật, khám xét nghiệm, nội trú

Bài viết liên quan

27-11-2015 - 15:17
Giá các dịch vụ kỹ thuật, khám xét nghiệm, nội trú

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com