Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Video

08-09-2015 - 17:22
Khám tràn dịch màng phổi phần 3 (Tài liệu tham khảo)
08-09-2015 - 17:06
Hướng dẫn đọc phim XQuang phổi phần 1 (Tài liệu tham khảo)

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0203.3825.101 - Fax: 0203.3622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com