Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh

Bệnh viện

31-08-2015 - 22:33
Nâng cao hiệu quả phát hiện, điều trị bệnh lao
31-08-2015 - 22:33
Tuyên truyền ngày thế giới phòng chống lao 24/3
31-08-2015 - 22:33
Chương trình Sống vì mọi người

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH

Phường Cao Xanh- TP.Hạ Long- Quảng Ninh

Giấy phép hoạt động số: 02/GP-STTTT - 25/7/2015

Điện thoại: 0333.825.101 - Fax: 0333.622.696.

Email: benhvienk67@gmail.com