Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về biểu giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

 Ngày 29/10/2015, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định Thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó:

     – Giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm: giá dịch vụ khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá các dịch vụ kỹ thuật được quy định cụ thể tại các Phụ lục I, II, III của Thông tư liên tịch này.

     – Các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này sẽ áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

     – Đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân:

     + Áp dụng giá khám bệnh, giá ngày giường điều trị theo mức giá của một trong các hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục I, II của Thông tư liên tịch này.

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

     + Các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc quy định trên sẽ được thống nhất áp dụng mức giá quy định tại Phụ lục III Thông tư liên tịch này.

     Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2016.

     Nội dung chi tiết, xem tại link dưới đây:

     Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC 

     Phụ lục Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTCquy định thông nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc