Category: Tin tức

Thực hiện công văn số 8623/BYT-BH ngày 09/11/2015 của Bộ Y tế về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm Y tế theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Ngày 24/11/2015, tại thành phố Hạ Long, Sở Y tế tỉnh Quảng…

 Ngày 29/10/2015, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định Thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó:      – Giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm: giá dịch vụ khám bệnh,…