Category: Tin tức

 Ngày 29/10/2015, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định Thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó:      – Giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm: giá dịch vụ khám bệnh,…